Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

Giải đáp thông tin

+ Bà Tăng Thị Ngọc Mai, Ban Tổ chức, điện thoại: 0913.291.825

+ Ông Nguyễn Văn Hùng, Ban Tổ chức, điện thoại: 0912.794.774

Hỗ trợ gửi ảnh:

+ Mai Vinh Điện thoại: 0263.3700292

Email: maivinhdl@yahoo.com.vn

Facebook: http://www.facebook.com/maivinhdalat

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 81 tác giả, 14 tỉnh/thành và 613 tác phẩm